Ungrare...?

Lillasyster har vissa förutfattade meningar om ungrare. Såhär tror hon att kotten ser ut när den säger mamma på ungerska.


ungrare.gif