Grisen

Ja, grisen. Jag är en gris och det blir kotte också. Vad innebär då det?

* Grisen är generös och naturlig och ser positivt på det mesta. Grisen tycker att livet är till för att man ska kunna njuta av det. För kineserna är en gris i familjen stor lycka. Enligt dem finns inget ärligare djur och inget annat djur som är berett att vara mer till lags. Den alltid lika populära, välinformerade och sällskapskära Grisen är den givna medelpunkten vid alla sammankomster.

* Grisar tror på sig själva, är sociala, pålitliga och otroligt målmedvetna. Grisar älskar fred och lugn. De hatar argumenteringar och försöker att lugna ned båda sidor för att få lugn. I deras liv skapar de djupa och livslånga förhållanden och vänskap. Grisar tycker om social samvaro och fester. De letar alltid efter lite skoj.

webgris.jpg
Alla tecknade bilder kommer såklart från http://minnert.blogspot.com

* När en gris väl har bestämt sig, finns det inget som kan ändra deras inställning. Innan de har bestämt sig har de lagt ner en ansenlig tid på att väga för och nackdelar. De vill definitivt undvika komplikationer. Problemet med detta är att de ibland därför missar tillfället för att det tar för lång tid att greppa det. Hur som helst tror grisar på mirakel och just därför händer dessa ofta. De är obotliga optimister. Lyckan ler mot en gris.

* Grisen litar på alla och tror på vad de säger. De är osjälviska och hjälper gärna andra. Trots detta är de intelligenta och kan ta vara på sig själva. Såra inte en gris för de kan bära på detta i många år. Även om de inte visar det så sårar man lätt en gris. De har svårt för att säga nej men önskar ofta att de hade gjort det.