Vikt

Datum: 24 december
Vikt: 80,0 kg
Skillnad från förra gången: +1,6 kg
Veckor gångna: Ganska prick 20