Vecka 25

Kotten: Det ofödda barnet mäter cirka 31 cm och väger cirka 650-700 gram. Men längd och vikt varierer efter ca vecka 20 stort från barn till barn. www.niomanader.se

Jag: Placeringen av livmodern är vid denna tidpunkt ungefär 2-3 fingerbredder ovanför naveln. Barnmorskan mäter magens mått på ett speciellt sätt som kallas symfys-fundus mått. Man mäter det från blygdbenets topp upp till livmoderns övre del. Siffran skrivs upp och bildar sedan en alldeles egen tillväxtkurva. Vid den här tidpunkten är det vanligt att man får höra kottens hjärtljud på MVC för första gången, genom en apparat som gör att ljudet hörs i hela rummet. Kottens puls ligger omkring 140-150 och hjärtljudet låter som en gallopperande häst.

Kotten: De flesta av kottens organ är färdigutvecklade vid denna tidpunkt och kotten kan nu överleva om det skulle födas. För tidigt födda barn har emellertid svårt att hålla värmen och lungorna är långt ifrån färdigutvecklade. Om man misstänker för tidig födsel kan mamman få cortisonbehandling för att påskynda lungutvecklingen. När barnet är fött måste det sedan behandlas på neonatalavdelning tills lungorna är färdigutvecklade. Könsorganen för både pojkar och flickor är färdigutvecklade. www.familjeliv.se