Mantra

"Det är ju FÖR FAAN bara en webbsida!"

Upprepas ofta och högt. Gärna så chefen hör. Och skanderar med.