Katastrof...

Christian hävdar att tandråttan inte finns! Hur ska vi kunna uppfostra kotten tillsammans, när vi inte är överens om en så basal sak? Han säger att det är tandfén som kommer och tar tanden under kudden. Haha, det vet väl minsta barn att det är tandråttan!

Tandfén, pfui!