Vecka 34

Kotten: Kotten mäter cirka 41 cm och väger mellan 1,7 ch 2,2 kg. Kotten är enligt statistik ofta i stånd att överleva, utan vidare komplikationer, om den skulle födas för nu. Reagerar olika på mammas, pappas, syskons och främmandes röster. (www.niomanader.se)

Jag: Under slutet av graviditeten är det vanligt att värkarna ändrar sig en aning, ibland kan det kännas som om lungorna trycks uppåt och man får svårt att andas för en stund. Det kan vara svårt att skilja förvärkarna från riktiga värkar. De kan komma tätt och upplevas som intensiva, ett sätt att särskilja dem är att ta ett varmt bad, det får förvärkar att avta medan riktiga värkar fortsätter. (Jag har inte märkt några värkar/sammandragningar alls. Börjar undra om kotten vill komma ut.)

Kotten: Kotten är väl medveten om förvärkarna, men det tycks inte vara obehagligt på något sätt. Huden har antagit en mer rosa ton genom inlagring av underhudsfett, vid denna tidpunkt kan barnet utan vidare överleva utanför livmodern. Nu reagerar barnet olika på mammas, pappas samt främmande personers röster. (www.familjeliv.se)