Vecka 38

Jag: När som helst är det dags. Ca 4% av kottarna föds före vecka 38 och lika många efter vecka 42. 92% föds alltså mellan vecka 38 och 42.
Kotten: Nu kan kotten öka i vikt med nära 30 gram per dag. Kotten väger ungefär 3,2 kg och är ca 48-49 cm. (www.niomanader.se)

Jag: Om inte kotten vänt på sig själv kan det bli tal om sätesbjudning då kotten föds med baken/benen först. Om kvinnan har rymligt bäcken kan det gå bra, i annat fall brukar barnmorskan hjälpa till att vända kotten för att undvika sätesbjudning. Man får då vila en stund och sedan kopplar man in CTG och dropp med livmoderavslappnande medel. Barnmorskan trycker sedan försiktigt kotten i rätt riktning. Det kan vara smärtsamt för mamman och kotten kan vilja vända tillbaks igen varför vissa sjukhus väljer att göra kejsarsnitt istället.

Kotten: Nu är kotten helt fullgången och navelsträngen är cirka 50 cm lång. (www.familjeliv.se)