Vikt

Datum: 7 april
Vikt: 89,2 kg
Skillnad från förra gången: +0 kg
Veckor gångna: 35 fulla
Viktuppgång hela graviditeten: +15,6kg

Trettiofem fulla veckor. Det är bara fem, eller kanske nästan sex, veckor kvar tills kotten tittar ut.