Vikt

Datum: 21 april
Vikt: 90,4 kg
Skillnad från förra gången: -0,2 kg
Veckor gångna: 37 fulla
Viktuppgång hela graviditeten: +16,8 kg