Vikt

Datum: 30 april
Vikt: 91,6 kg
Skillnad från förra gången: +1,2 kg
Veckor gångna: 38+2
Viktuppgång hela graviditeten: +18 kg